Samen sterk tegen Corona!

Deze week heeft Decoline via de ‘Verenigde Industrie Pelt’ de organisatie Welzijnsregio Noord-Limburg voorzien van
een volle bestelwagen gordijnstoffen. Deze organisatie zal de stoffen gebruiken voor het maken van schorten en eerstelijnsmondmaskers. Voor het maken van deze schorten en mondmaskers doet Welzijnsregio Noord-Limburg beroep op vrijwilligers.

De directeur en het team van Welzijnsregio Noord-Limburg dankt Decoline van harte voor deze gift.

Samen sterk tegen het coronavirus!